Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring


Beeldenfabriek, gevestigd aan de Schiehavenkade 110, 3024 EZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

De Beeldenfabriek 
Schiehavenkade 110 
3024 EZ Rotterdam 
Telefoon +31104221199 

Website www.beeldenfabriek.nl 

Functionaris Gegevensbescherming

Peter Simons is de Functionaris Gegevensbescherming van de Beeldenfabriek. Hij is te bereiken via peter@beeldenfabriek.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Beeldenfabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beeldenfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Beeldenfabriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Beeldenfabriek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Beeldenfabriek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Beeldenfabriek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beeldenfabriek) tussen zit. Beeldenfabriek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Exact online: voor het verwerken van financiéle administratie 
 • Mailchimp: voor online marketing activiteiten zoals nieuwsbrieven
 • Beeldenfabriek admin systeem: voor projectmanagement 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beeldenfabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 • Projectadministratie > Onbeperkt > Bedrijfsarchief en portfolio
 • Financiéle administratie > 7 jaar > Wettelijke verplichting 
 • Personeelsadministratie > 7 jaar > Gegevens die fiscaal van belang zijn
 • Personeelsadministratie > 5 jaar > Loonbelastingverklaringen en kopie identiteitsbewijs 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beeldenfabriek deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beeldenfabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beeldenfabriek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Exact online > Volledige persoonsgegevens > Voor het verwerken van financiéle administratie 
 • Mailchimp > Volledige naam en e-mailadres > Voor het versturen van nieuwsbrieven 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beeldenfabriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beeldenfabriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn adverteerders en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

AddThis

 • Cookies: BKIgnore, _ga, _gid, km_ai, km_lv, km_vs, kvcd, mus, na_id, na_tc, notice_gdpr_prefs, notice_preferences, optout, bt2, di2, loc, ouid, uid, uvc, vc, xtc
 • Functie: AddThis bevat tools voor het delen en targetten van content 

AppNexus

 • Cookies: sess, uuid2
 • Functie: AppNexus biedt technologie, gegevens en analyses aan om bedrijven te helpen bij het kopen van online display-advertenties Google
 • Cookies: 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SSID
 • Functie: Voor het opslaan van voorkeuren en informatie van gebruikers wanneer pagina's bezoeken die een Google-service bevatten DoubleClick
 • Cookies: DSID, IDE, _psegs, permutive-id, permutive-session, test_cookie
 • Functie: DoubleClick is het advertentienetwerk van Google waarmee wij online adverteren Facebook
 • Cookies: c_user, datr, fr, locale, pl, presence, sb, wd, xs, dpr
 • Functie: Voor het plaatsen van Facebook functionaliteiten op de website zoals de "Vind ik leuk" knop bij nieuwsitems Semasio
 • Cookies: SEUNCY ? Functie: Registreert een unieke ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor het monitoren van terugkerende bezoeken Tapad
 • Cookies: TapAd_DID, TapAd_TS ? Functie: Voor het bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) door een bezoeker worden gebruikt 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beeldenfabriek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beeldenfabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beeldenfabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@beeldenfabriek.nl 

 

 

Informatie aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Binnen 24 uur een offerte Binnen 24 uur een offerte

Uw Contactpersonen

Beeldenfabriek - Caya Brunings

Caya Brunings

Projectleader

Beeldenfabriek - Team

Ons team van 40 specialisten staat voor u klaar.

Show Team
Vorige
Volgende