Werken bij de Beeldenfabriek: bekijk onderstaande vacatures

Scroll Sound

Vacatures

Versterk ons team

Voor ons creatieve team van architecten, interieurstylisten en 3D-artists zijn we vaak op zoek naar versterking. Kom jij ons team van 40 talenten versterken? Hieronder zie je onze openstaande vacatures.

3D Artist / Exterior

Rotterdam, Nederland | 32-40 hours

3D Artiest / Exterieur

Wij zijn op zoek naar een getalenteerde 3D-artiest. Je hebt een affiniteit en expertise op het gebied van 3D visualisatie en hebt solide ervaring met 3D-software (3ds Max met Vray) en Photoshop. Je werkt samen in een team aan verschillende visualisatieopdrachten voor ontwikkelaars en architecten uit binnen en buitenland. Als dit jouw ideale baan beschrijft, kijken we uit naar jouw sollicitatie per e-mail aan: jobs@beeldenfabriek.nl

Over De Beeldenfabriek

De Beeldenfabriek is een snelgroeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in 3D-visualisaties en interactieve toepassingen voor projectontwikkelaars, architecten, reclamebureaus en producenten. Het is al jaren een leider in de vastgoedsector vanwege de hoogwaardige 3D-beelden en totale aanpak van projectcommunicatie. Met zijn zelf ontwikkelde geavanceerde virtual reality-producten is het een pionier in de vastgoedsector en daarbuiten. Het heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam en opereert in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Verantwoordelijkheden

Het creëren van 3D-visualisaties en gerelateerde activiteiten die overeenkomen met het kwaliteitsniveau van het bureau en voornamelijk betrekking hebben op vastgoedobjecten en productvisualisatie.

Het bieden van inhoudelijk advies en begeleiding aan de junior 3D-artiest met betrekking tot visualisatieproducties onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de projectcoördinator/manager.

Contact leggen met derden zoals klanten, architecten en andere partijen op uitvoerend niveau in overeenstemming met de opdrachtbriefing en onder de verantwoordelijkheid van de projectcoördinator/manager.

Jouw Profiel

 • Uitgebreide kennis (3ds Max, Vray, Photoshop).
 • Affiniteit en gevoel voor interieur, materialen en kleur (bij voorkeur met een diploma in architectuur)
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Artistiek gevoel (fotografie, kunst, enz.).
 • Doorzettingsvermogen en enthousiasme.
 • Goed gevoel voor humor.
 • Teamspeler.
 • Levert kwalitatief hoogwaardig en nauwkeurig werk.
 • Punctueel en correct.
 • Kan zelfstandig werken.
 • Kan zonder problemen onder strakke deadlines werken.
 • Flexibel.
 • Stelt hoge normen.
 • Open voor discussie.
 • Communiceert correct met klanten.

 

Mogelijke voordelen zijn een achtergrond of ervaring in visualisatie, vastgoed, projectontwikkelaars, reclamebureaus, productontwikkeling, architectuur, enz. Interesse hebben in design, architectuur, trends, sociale media, projectverkoop, 3D-visualisatie, marketing, fotografie, enz. kan je helpen succesvol te zijn in dit vak.

Wij Bieden

Een uitdagende positie binnen een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf dat vooruit kijkt in functie van zijn klanten en daardoor telkens het verschil maakt. Je krijgt de mogelijkheid om mee te groeien met het bedrijf en jezelf te ontwikkelen als een waardevolle kracht binnen het team. We hebben een zeer mooi productportfolio met veel marktpotentieel. Natuurlijk worden er ook ambitieuze doelen gesteld in de tegenovergestelde richting.

Een fulltime dienstverband of een werkweek van vier dagen. Een competitief salaris. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheid om creatief te zijn. Thuiswerkmogelijkheden. Fantastische (internationale) projecten. Een geweldig team vol talent. Een prettige werkomgeving. Bedrijfsuitjes, feesten en teambuildingactiviteiten. Studiemogelijkheden.

Solliciteer alsjeblieft met jouw CV en portfolio, inclusief een selectie van jouw tien beste werken.

 

3D Artist / Exterior

We are looking for an talented 3D artist. You have an affinity and expertise in the field of visualisation and have solid experience with 3D software (3ds Max with Vray) as well as Photoshop. You have an understanding of photographic representation of subjects (especially in the field of real estate) and work in a team on various visualization assignments. If this describes your ideal job, we look forward to receiving your application by email to jobs@beeldenfabriek.nl

About Beeldenfabriek

Beeldenfabriek is a rapidly growing company that specializes in 3D visualizations and interactive applications for property developers, architects, advertising agencies, and producers. It has been a leader in the real estate sector for years due to its high-quality 3D images and total approach to project communication. It is a pioneer in the real estate sector and beyond with its self-developed, advanced virtual reality products. It has its headquarters in Rotterdam and operates in the Netherlands, Belgium, Germany, Austria, and Switzerland.

Responsibilitiy

 • Creating 3D visualizations and related activities that match the quality level of the bureau and primarily relate to real estate objects and product visualisation.
 • Providing substantive advice and guidance to the junior 3D artist regarding visualization productions under the ultimate responsibility of the project coordinator/manager.
 • Contacting third parties such as clients, architects, and other parties at the implementation level in accordance with the assignment briefing and under the responsibility of the project coordinator/manager.

Your Profile

 • Extensive knowledge (3dsmax, Vray, Photoshop).
 • Affinity and feeling for interior, materials & color (preferably with a degree in architecture).
 • Minimum of 3 years of relevant work experience.
 • Artistic sense (photography, art, etc.).
 • Persistence and enthusiasm.
 • Good sense of humor.
 • Team player.
 • Delivers high-quality and accurate work.
 • Punctual and correct.
 • Able to work independently.
 • Can work against deadlines without any problems.
 • Flexible.
 • Sets high standards.
 • Open to discussion.
 • Communicates correctly with clients.

 

Possible advantages include a background or experience in visualization, real estate, property developers, advertising agencies, product development, architecture, etc. Being interested in design, architecture, trends, social media, project sales, 3D visualization, marketing, photography, etc., can help you be successful in this profession.

We Offer

A challenging position within a young, dynamic, and rapidly growing company that looks ahead in function of its clients and thus makes a difference every time. You will have the opportunity to grow with the company and develop yourself as a strong value within the team. We have a very beautiful product portfolio with great market potential. Of course, ambitious goals are also set in the opposite direction.

 • A full-time or four-day workweek.
 • A competitive salary.
 • Good fringe benefits
 • The opportunity to be creative.
 • Work from home.
 • Fantastic (international) projects.
 • A beautiful team full of talent.
 • A great work environment.
 • Company outings/parties/team building.
 • Study opportunities.

 

Please apply with your CV and portfolio, including a selection of your ten best works.